Formuláře

Zde si můžete stáhnout Žádost o přijetí k výuce a výcviku a Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Žádost o přijetí k výuce a výcviku musí být v případě žadatele mladšího 18 let doložena písemným souhlasem  a podpisem jeho zákonného zástupce. V případě, že je žadatel mladší 15 let, musí být žádost doložena písemným souhlasem jeho zákonného zástupce, jehož podpis byl úředně ověřen.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel nesmí být ke dni podání žádosti starší více než 3 měsíce.

Vytištěnou a řádně vyplněnou žádost i potvrzený lékařský posudek je třeba odevzdat autoškole. Pokud nemáte možnost tisku, je možné si dokumenty vyzvednout na učebně nebo Vám je doručíme osobně.


Žádost o přijetí k výuce a výcviku:


Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel: